Focus op Ruimte, Adviesbureau Ruimtelijke Ordening

Visie op de ruimte!

Focus op Ruimte, Adviesbureau Ruimtelijke Ordening

Visie op de leefomgeving!

focus op Ruimte, Klaas Wiersema

Visie op ontwikkeling!

focus op Ruimte, Adviesbureau ruimtelijke ordening

Visie op mogelijkheden!

FOCUS OP RUIMTE

Focus op Ruimte is in 2014 opgericht door Klaas Wiersema. Als adviseur en bestuurder heeft hij in de afgelopen 20 jaar ruime ervaring opgedaan op het terrein van de ruimtelijke ordening en milieu.
Vanuit deze ervaring heeft hij de kennis opgebouwd die nodig is om ruimtelijke opgaves succesvol af te ronden.
Vanuit een visie op ruimte worden plannen ontwikkeld en stakeholders betrokken. Dit betekent niet alleen de opdrachtgever en de gemeente, ook omwonenden en belangenbehartigers spelen hierbij een rol.
Partijen mobiliseren en belangentegenstellingen overbruggen is zijn devies.

Ruimtelijke kwesties vormen soms een voedingsbodem voor een jarend voortslepend conflict tussen gemeente en burger. Hierin gaat vaak veel geld en energie verloren.
Focus op Ruimte weet hoe een vastgelopen proces weer in beweging kan worden gezet.

Focus op Ruimte is een klein adviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van particulieren en bedrijven voor de realisatie van ruimtelijke plannen.

Wij hopen u met onze bevlogenheid en ervaring snel van dienst te kunnen zijn.

ADVIES OP MAAT

Focus op Ruimte is gespecialiseerd in het oplossen van ruimtelijke vraagstukken.
Wij begeleiden projecten en leveren advies op maat.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Ons motto is ontzorgen. Wij kijken wat nodig is om de zaken voor u voor elkaar te krijgen.
Bij projecten die zijn vastgelopen zien we vaak dat een frisse blik en een nieuw gezicht onverwachte resultaten kunnen opleveren.
Met onze ervaring kunnen wij snel beoordelen binnen welke randvoorwaarden planontwikkeling mogelijk is.

Ook houden wij ons bezig met vergunningverlening en de toetsing aan gemeentelijke regelgeving. Juridische advisering, projectbegeleiding, u vindt het bij ons allemaal.

WERKWIJZE

Onze dienstverlening is maatwerk, immers elke vraag is anders. Onze opdrachten beginnen in het algemeen met een gratis intakegesprek, het liefst op locatie.
Dit gesprek vinden wij belangrijk om te weten wat onze klant wil. Ook kijken wij of de opdracht past bij de specialismen die wij in huis hebben.
Samen kijken wij wat nodig is en wat de kosten zijn van de advisering.

De wijze waarop wij adviseren is vastgelegd in onze Algemene Voorwaarden. Indien gewenst kunt u deze hier downloaden.